1. sastanak Projektnog tima

1. sastanak Projektnog tima
8. kolovoza 2022. godine održan je u prostorijama Hrvatskog društva inženjera geotehnike u Varaždinu prvi sastanak Projektnog tima, kojeg čine voditeljica projekta Maja Petrović, administratorica projekta Nives Božić, predsjednik Odreda izviđača „Varaždin“ Nenad Petrović i dopredsjednica Hrvatskog društva inženjera geotehnike Jelena Loborec.
 
Na sastanku je dogovoren način rada Projektnog tima i definirana dinamika sastajanja te su dogovoreni prvi koraci u procesu uspostave projekta. Zaključeno je da treba odmah početi s izradom programa predviđenih radionica i traženjem potrebnih vanjskih suradnika, kao i s izradom web i Facebook stranice, YouTube kanala i promo materijala projekta.