Press

Poziv na završnu konferenciju projekta

Zoom: 26.07.2023. u 11:00 sati [ pdf

 

Poziv na početnu konferenciju projekta

Zoom: 02.12.2022. u 11:00 sati [ pdf

 

Priopćenje za javnost broj 1, 14.12.2022.

Priopćenje [ doc ] [ pdf

Prilozi [ zip ]

 

Priopćenje za javnost broj 2, 09.01.2023.

Priopćenje [ doc ] [ pdf

Prilozi [ zip ]

 

Priopćenje za javnost broj 3, 02.05.2023.

Priopćenje [ doc ] [ pdf

Prilozi [ zip ]

 

Priopćenje za javnost broj 4, 21.07.2023.

Priopćenje [ doc ] [ pdf

Prilozi [ zip ]

 

Priopćenje za javnost broj 5, 23.07.2023.

Priopćenje [ doc ] [ pdf

Prilozi [ zip ]

 

Priopćenje za javnost broj 6, 26.07.2023.

Priopćenje [ doc ] [ pdf

Prilozi [ zip ]