Radionica – Modern

Prijavi se

Radionice modernog plesa namijenjene su djeci i mladima do 25 godina starosti i za sve sudionike su besplatne. Izvode se u potpunosti online, u grupama za početnike i napredne plesače.

Početna razina radionica je za polaznike koji nemaju plesno predznanje, a obuhvaća 10 radionica u trajanju jedan i pol sat. Na radionici će se prvo raditi priprema tijela kroz kombinaciju vježbi zagrijavanja, izolacija, snage i istezanja. Potom će se proći osnove baleta, osnove floorworka i osnovne vježbe kroz prostor. Na kraju će se raditi improvizacijski zadaci i plesna sekvenca.

Napredna razina je za polaznike koji već imaju iskustva u modernu. Na radionici će se raditi priprema tijela kroz kombinaciju vježbi zagrijavanja, izolacija, snage i istezanja. Potom će se raditi kompleksnije vježbe modernih plesnih tehnika  i na kraju će se raditi plesna sekvenca. Radionice za napredne polaznike obuhvaćaju 5 radionica u trajanju po sat i pol.

Videosnimke održanih radionica možeš pogledati ovdje.

 

Prijavi se
Druge radionice
Vrijeme radionica:

1. ciklus: 08.01.2023. – 12.02.2023.
2. ciklus: 01.07.2023. – 13.07.2023.
3. ciklus: 11.07.2023. – 21.07.2023.

1. ciklus: 04.01.2023. – 08.01.2023.
2. ciklus: 18.04.2023. – 16.05.2023.

Voditelji radionica:
Maja Petrović (početni) i Sunčica Bandić (napredni)
Kalendari aktivnosti:

Voditelj radionice: Maja Petrović

 

R.br. Tema radionice Dan Vrijeme
1 Postav tijela, pozicije ruku i nogu, uvod u floorwork 08.01.2023. 17:00-18:30
2 Ponavljanje + plie 14.01.2023. 17:00-18:30
3 Ponavljanje + cou de pied, passe, balans 21.01.2023. 17:00-18:30
4 Ponavljanje + tendu, pique i pripreme za piruete 22.01.2023. 17:00-18:30
5 Uvođenje dijagonala i početak sekvence 28.01.2023. 17:00-18:30
6 Ponavljanje i uvježbavanje dijelova sekvence 29.01.2023. 17:00-18:30
7 Vođena improvizacija, nadogradnja vježbi i nastavak sekvence 04.02.2023. 17:00-18:30
8 Nadogradnja vježbi i nastavak sekvence 05.02.2023. 17:00-18:30
9 Uvođenje jetea i čišćenje 11.02.2023. 15:00-16:30
10 Piruete, chaine okreti i isplesavanje sekvence 12.02.2023. 17:00-18:30

 

Program radionice možeš vidjeti i preuzeti ovdje.

Preuzmi kalendar [ pdf ]

Voditelj radionice: Maja Petrović

 

R.br. Tema radionice Dan Vrijeme
1 Postav tijela, pozicije ruku i nogu, uvod u floorwork 01.07.2023. 10:00-11:30
2 Ponavljanje + plie 02.07.2023. 10:00-11:30
3 Ponavljanje + cou de pied, passe, balans 03.07.2023. 10:00-11:30
4 Ponavljanje + tendu, pique i pripreme za piruete 05.07.2023. 13:30-15:00
5 Uvođenje dijagonala i početak sekvence 06.07.2023. 10:30-12:00
6 Ponavljanje i uvježbavanje dijelova sekvence 09.07.2023. 17:00-18:30
7 Vođena improvizacija, nadogradnja vježbi i nastavak sekvence 10.07.2023. 10:00-11:30
8 Nadogradnja vježbi i nastavak sekvence 11.07.2023. 16:00-17:30
9 Uvođenje jetea i čišćenje 12.07.2023. 12:00-13:30
10 Piruete, chaine okreti i isplesavanje sekvence 13.07.2023. 10:00-11:30

 

Program radionice možeš vidjeti i preuzeti ovdje.

Preuzmi kalendar [ pdf ]

Voditelj radionice: Maja Petrović

 

R.br. Tema radionice Dan Vrijeme
1 Postav tijela, pozicije ruku i nogu, uvod u floorwork 11.07.2023. 18:00-19:30
2 Ponavljanje + plie 12.07.2023. 14:00-15:30
3 Ponavljanje + cou de pied, passe, balans 13.07.2023. 18:00-19:30
4 Ponavljanje + tendu, pique i pripreme za piruete 14.07.2023. 19:30-21:00
5 Uvođenje dijagonala i početak sekvence 15.07.2023. 16:00-17:30
6 Ponavljanje i uvježbavanje dijelova sekvence 16.07.2023. 14:00-15:30
7 Vođena improvizacija, nadogradnja vježbi i nastavak sekvence 17.07.2023. 10:00-11:30
8 Nadogradnja vježbi i nastavak sekvence 18.07.2023. 12:00-13:30
9 Uvođenje jetea i čišćenje 19.07.2023. 10:00-11:30
10 Piruete, chaine okreti i isplesavanje sekvence 21.07.2023. 10:00-11:30

 

Program radionice možeš vidjeti i preuzeti ovdje.

Preuzmi kalendar [ pdf ]

Voditelj radionice: Sunčica Bandić

 

R.br. Tema radionice Dan Vrijeme
1 Dah 04.01.2023. 12:15-13:45
2 Centar/periferija 05.01.2023. 12:15-13:45
3 Glava/rep 06.01.2023. 12:15-13:45
4 Inicijacije 07.01.2023. 12:15-13:45
5 Kvaliteta pokreta 08.01.2023. 12:15-13:45

 

Program radionice možeš vidjeti i preuzeti ovdje.

Preuzmi kalendar [ pdf ]

Voditelj radionice: Sunčica Bandić

 

R.br. Tema radionice Dan Vrijeme
1 Dah 18.04.2023. 17:00-18:30
2 Centar/periferija 25.04.2023. 17:00-18:30
3 Glava/rep 09.05.2023. 17:00-18:30
4 Inicijacije 11.05.2023. 17:00-18:30
5 Kvaliteta pokreta 16.05.2023. 17:00-18:30

 

Program radionice možeš vidjeti i preuzeti ovdje.

Preuzmi kalendar [ pdf ]
Kako se prijaviti:

Radionice su namijenjene osobama mlađim od 25 godina i otvorene za sve zainteresirane koji spadaju u tu dobnu skupinu.

Ispuni prijavu i na e-mail ćeš dobiti sve potrebne informacije.