Radionica – Balet

Prijavi se

Radionice klasičnog baleta namijenjene su djeci i mladima do 25 godina starosti i za sve sudionike su besplatne. Izvode se u potpunosti online, u grupama za početnike i napredne plesače.

Početna razina radionica je za polaznike koji nemaju plesno predznanje, a obuhvaća 10 klaseva u trajanju jedan i pol sat. Klasevi će započeti kratkom pripremom tijela, a potom će se postupno učiti osnovne baletne pozicije i vježbe na štapu – najprije licem prema štapu, zatim bokom prema štapu i na kraju osnovne vježbe na centru. Zadnja dva dana radionica radit će se cijeli baletni klas sa svim naučenim elementima. 

Napredna razina je za polaznike koji već imaju iskustva u baletu. Klasevi će početi kratkom pripremom tijela, a potom će se raditi cijeli baletni klas s vježbama na štapu i u centru, s naglaskom na pravilno izvođenje vježbi i na umjetničku komponentu. Radionice za napredne polaznike obuhvaćaju 4 ili 6  klaseva u trajanju po sat i pol.

Videosnimke održanih radionica možeš pogledati ovdje.

 

Prijavi se
Druge radionice
Vrijeme radionica:

1. ciklus: 11.02.2023. – 30.04.2023.
2. ciklus: 16.07.2023. – 25.07.2023.

1. ciklus: 04.01.2023. – 08.01.2023.
2. ciklus: 19.04.2023. – 17.05.2023.

Voditelji radionica:
Maja Petrović (početni) i Sunčica Bandić (napredni)
Kalendari aktivnosti:

Voditelj radionice: Maja Petrović

 

R.br. Tema radionice Dan Vrijeme
1 Postav tijela, pozicije, plie 11.02.2023. 17:00-18:30
2 Ponavljanje + tendu i jete 18.02.2023. 17:00-18:30
3 Ponavljanje + pique 25.02.2023. 17:00-18:30
4 Ponavljanje + rond de jambe, cou de pied, passe, releve lent 05.03.2023. 10:00-11:30
5 Ponavljanje + developpe i enveloppe 11.03.2023. 17:00-18:30
6 Bokom štapu i centar 18.03.2023. 17:00-18:30
7 Ponavljanje i uvježbavanje 25.03.2023. 17:00-18:30
8 Ponavljanje + fondu, frappe, grand battement 01.04.2023. 17:00-18:30
9 Ponavljanje + pripreme za piruete 22.04.2023. 14:00-15:30
10 Ponavljanje + saute 30.04.2023. 09:30-11:00

 

Program radionice možeš vidjeti i preuzeti ovdje.

Preuzmi kalendar [ pdf ]

Voditelj radionice: Maja Petrović

 

R.br. Tema radionice Dan Vrijeme
1 Postav tijela, pozicije, plie 16.07.2023. 16:00-17:30
2 Ponavljanje + tendu i jete 17.07.2023. 12:00-13:30
3 Ponavljanje + pique 18.07.2023. 12:00-13:30
4 Ponavljanje + rond de jambe, cou de pied, passe, releve lent 19.07.2023. 12:00-13:30
5 Ponavljanje + developpe i enveloppe 20.07.2023. 15:00-16:30
6 Bokom štapu i centar 21.07.2023. 12:00-13:30
7 Ponavljanje i uvježbavanje 22.07.2023. 17:00-18:30
8 Ponavljanje + fondu, frappe, grand battement 23.07.2023. 17:00-18:30
9 Ponavljanje + pripreme za piruete 24.07.2023. 10:00-11:30
10 Ponavljanje + saute 25.07.2023. 10:00-11:30

 

Program radionice možeš vidjeti i preuzeti ovdje.

Preuzmi kalendar [ pdf ]

Voditelj radionice: Sunčica Bandić

 

R.br. Tema radionice Dan Vrijeme
1 Konekcija peta – sjedna kost 04.01.2023. 10:30-12:00
2 Artikulacija stopala 05.01.2023. 10:30-12:00
3 Koordinacija gornje i donje zone tijela 06.01.2023. 10:30-12:00
4 Performativnost 08.01.2023. 10:30-12:00

 

Program radionice možeš vidjeti i preuzeti ovdje.

Preuzmi kalendar [ pdf ]

Voditelj radionice: Sunčica Bandić

 

R.br. Tema radionice Dan Vrijeme
1 Konekcija peta – sjedna kost 19.04.2023. 17:00-18:30
2 Artikulacija stopala 25.04.2023. 18:45-20:15
3 Koordinacija gornje i donje zone tijela 09.05.2023. 18:30-20:00
4 Stabilnost 11.05.2023. 18:30-20:00
5 Performativnost 14.05.2023. 18:00-19:30
6 Centar 17.05.2023. 18:30-20:00

 

Program radionice možeš vidjeti i preuzeti ovdje.

Preuzmi kalendar [ pdf ]
Kako se prijaviti:

Radionice su namijenjene osobama mlađim od 25 godina i otvorene za sve zainteresirane koji spadaju u tu dobnu skupinu.

Ispuni prijavu i na e-mail ćeš dobiti sve potrebne informacije.