5. sastanak Projektnog tima

5. sastanak Projektnog tima
U ponedjeljak 15. svibnja 2023. je u prostorijama HDIG-a u Varaždinu održan peti sastanak Projektnog tima. Na sastanku su članovi tima raspravljali o do sada provedenim, kao i o predstojećim projektnim aktivnostima.
Završio je prvi ciklus radionica “Balet” za početne, a u tijeku su drugi ciklusi radionica “Balet” za napredne, koji završava 17. svibnja i “Modern” za napredne, koji završava 16. svibnja. Do sada je 18 korisnika uspješno završilo odabrani program.