4. sastanak Projektnog tima

4. sastanak Projektnog tima
U ponedjeljak 20. ožujka 2023. je u prostorijama HDIG-a u Varaždinu održan četvrti sastanak Projektnog tima. Na sastanku su članovi tima raspravljali o do sada provedenim, kao i o predstojećim projektnim aktivnostima.
 
Završio je prvi ciklus radionica “Modern” za početne, a u tijeku je prvi ciklus radionice “Balet” za početne. Do sada je 16 korisnika uspješno završilo odabrani program.
 
Dogovoreni su termini za drugi ciklus radionica “Balet” i “Modern” za napredne.